<< Chapter < Page Chapter >> Page >
Naam van Land Ontwikkeld: Ontwikkelend:
Zimbabwe
VSA
Frankryk
Kongo
Argentinië
Japan
Rusland
Mosambiek
Namibië

Aktiwiteit 3:

Om ‘n klasbespreking oor die rsa as ‘n ontwikkelende land te voer

[lu 2.1]

Die RSA is ‘n Derdewêreld- en ontwikkelende land en moet as sodanig bestuur word.

Bespreek hierdie stelling. Gee redes waarom jy saamstem met die stelling of nie, en uiteindelik tot ‘n gevolgtrekking kom.

Assessering

LU 2
AARDRYKSKUNDIGE KENNIS EN BEGRIP Die leerder is in staat om aardrykskundige en omgewingskennis en -begrip te toon.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.1 ‘n beredeneerde verduideliking van sommige benaderings tot ontwikkeling verskaf [mense en plekke];
  1. maniere waardeur Wetenskap en Tegnologie ‘n positiewe en negatiewe invloed op ontwikkeling het, identifiseer [mense en hulpbronne];
2.3 verduidelik hoe volhoubare ontwikkeling ‘n positiewe uitwerking op mense, plekke en omgewings kan hê [mense en omgewing

Memorandum

AKTIWITEIT 1:

Ontwikkelde: Dit is lande wat reeds ‘n baie hoë vlak van ekonomiese- en sosiale ontwikkeling bereik het.

Kenmerke: Eerste Wêreld, geïndustrialiseerde, hoë inkomste, noord van die ewenaar, hoë mensontwikkeling, ekonomies ontwikkeld, besitters en ryk.

Voorbeelde: Meeste Europese lande, VSA, Switserland, Japan, ens.

Ontwikkelende : Dit is lande wat nog besig is om op ekonomiese- en sosiale gebied te ontwikkel. Sekere dele van ‘n land kan ten volle ontwikkeld wees, terwyl ander dele nog geheel en al onder-ontwikkeld mag wees.

Kenmerke: Derde wêreld, nie-geïndustraliseerd, lae inkomste, suid van die ewenaar, lae mens-ontwikkeling, minder ekonomies ontwikkelde lande, nie-besitters en arm.

Voorbeelde: Suid-Afrika, sekere Suid-Amerikaanse en lande in Asië, Afrikalande soos Ethiopië, Zimbabwe, DRK, ens.

Volhoubare ontwikkeling: Dit behels die oordeelkundige benutting van hulpbronne. Dit is ontwikkeling wat gelyktydig aan ‘n land se huidige behoeftes aan vooruitgang en aan bewaring vir die toekoms aandag skenk. Mag nie die omgewing benadeel nie en moet die belange van toekomstige geslagte beskerm.

Boustene vir volhoubaarheid: Neem die volgende faktore in ag: mens, aarde en welvaart. Drie belangrike boustene: ekonomiese groei, sosiale verantwoordelikheid en die behoud van ‘n ekologiese balans. Die sukses al dan nie met die implementering van ‘n volhoubare ontwikkelingsstrategie hang grootliks af van die mate waarin ‘n regering daarin slaag om armoede te verlig.

Verstedeliking:

Definisie: Proses waar ‘n toenemende aantal mense die landelike gebiede verlaat om hulle in stedelike gebiede te vestig.

Mening: Oorweeg die volgende: - Skep probleme vir platteland

- Sosiale- en ekonomiese probleme

- Ook stedelike probleme soos oorbevolking, werkloosheid, plakkery, verskeie tekorte, misdaad, ens.

Oplossing: Desentralisasie van nywerhede, werkskepping, hervestiging van mense op die platteland, behuisingsprojekte , instelling van minimum lone, RDP-projekte, ens.

Ontvolking van die platteland:

Definisie: Proses waar inwoners die platteland verlaat. Toenemende proses, veral in ontwikkelende- en ontwikkelde lande.

Gevolge: Agteruitgang van dorpe, geboue en dienste. Skole, besighede, ens. sluit. Ekonomiese- en kulturele agteruitgang en verval.

Oplossing: Skep werksgeleenthede, toerisme, desentralisasie, hervestigingsinisiatiewe, ens.

Eerste Wêreld:

Voorbeelde: Hoofsaaklik lande noord van die Sahara

Europa ( Noord en sentraal), VSA, China, Japan, ens.

Noorweë, Swede, Australië, Kanada, Nederland, Engeland, Duitsland, ens.

Redes: Ten volle ontwikkeld op ekonomiese-, politieke-, sosiale- en maatskaplike gebied. Groeikoers laag, sterftesyfers laag, geboortesyfers laag, lewensverwagting van mense hoog, per kapita-inkomste van mense hoog, ens.

Derde Wêreld :

Voorbeelde: Hoofsaaklik Sub-Sahara

Meeste Afrikalande, Suid-Amerikaanse lande, dele van Asië, ens.

Sierra Leone, Niger, Mali, Mosambiek, Ethiopië, DRK, ens.

Redes: Nog nie ten volle onwikkel nie, of moet nog ontwikkel. Verwys na vorige antwoord: teenoorgestelde

AKTIWITEIT 2:

Ontwikkeld: VSA

Frankryk

Japan

Kenmerke: Zimbabwe

Kongo

Argentinië

Rusland

Mosambiek

Namibië

AKTIWITEIT 3:

Oorweeg die volgende:

Stem saam!

  • Bevat elemente van beide.
  • Ekonomies baie goed ontwikkeld.
  • Kyk na mynbou: In 7 van die wêreld se belangrikste 10 minerale is SA die

top produsent.

  • Sekondêre bedrywe lewer groot bydrae tot BBP.
  • Apartheid het letsels gelaat.
  • Groot agterstande by grootste deel van ons bevolking.
  • Brei hierop uit.

Questions & Answers

who was the first nanotechnologist
Lizzy Reply
k
Veysel
technologist's thinker father is Richard Feynman but the literature first user scientist Nario Tagunichi.
Veysel
Norio Taniguchi
puvananathan
Interesting
Andr
I need help
Richard
anyone have book of Abdel Salam Hamdy Makhlouf book in pdf Fundamentals of Nanoparticles: Classifications, Synthesis
Naeem Reply
what happen with The nano material on The deep space.?
pedro Reply
It could change the whole space science.
puvananathan
the characteristics of nano materials can be studied by solving which equation?
sibaram Reply
plz answer fast
sibaram
synthesis of nano materials by chemical reaction taking place in aqueous solvents under high temperature and pressure is call?
sibaram
hydrothermal synthesis
ISHFAQ
how can chip be made from sand
Eke Reply
is this allso about nanoscale material
Almas
are nano particles real
Missy Reply
yeah
Joseph
Hello, if I study Physics teacher in bachelor, can I study Nanotechnology in master?
Lale Reply
no can't
Lohitha
where is the latest information on a no technology how can I find it
William
currently
William
where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
has a lot of application modern world
Kamaluddeen
yes
narayan
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
ya I also want to know the raman spectra
Bhagvanji
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
STM - Scanning Tunneling Microscope.
puvananathan
While the American heart association suggests that meditation might be used in conjunction with more traditional treatments as a way to manage hypertension
Beverly Reply
in a comparison of the stages of meiosis to the stage of mitosis, which stages are unique to meiosis and which stages have the same event in botg meiosis and mitosis
Leah Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Aardrykskunde graad 9. OpenStax CNX. Sep 14, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11054/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Aardrykskunde graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask