<< Chapter < Page
  Wiskunde graad 5   Page 1 / 1
Chapter >> Page >

Wiskunde

Getalbegrip, optelling en aftrekking

Opvoeders afdeling

Memorandum

1.

1.1 8 366

1.2 7 452

1.3 8 664

1.4 9 548

2.

2.1 6 750

2.2 8 260

2.3 3 516

2.4 9 379

3.

3.1<

3.2<

3.3<

3.4<

Vrae op pp. 11-12

1. 46

2. 26

3. 39 337

4. 5 000 I)

5. 4 072 j)

6. 4 440

7. 7 739

8. =

9. 14; 5

10. 1 000; 8

Leerders afdeling

Inhoud

Aktiwiteit: om getalle te herken en met mekaar te vergelyk [lu 1.3]

Om korrek te kan bereken [lu 1.8]

MEER OF MINDER?

1. As jy weet waar die tiene en honderde in ‘n getal is (plekwaarde), is dit maklik om met 10 of 100 op te tel (meer as) of af te trek (minder as). Kyk of jy dadelik die antwoord kan neerskryf. Watter getal is:

1.1 10 meer as 8 356?_____________________________________________

1.2 10 minder as 7 462? ______________________________________________

1.3 100 meer as 8 564? ____________________________________________

1.4 100 minder as 9 648? _____________________________________________

2. In hierdie aktiwiteit moet jy die vraag baie goed lees en jou antwoord met die gegewe getal vergelyk om seker te maak of jy korrek gewerk het.

2.1 6 740 is 10 minder as _____________________________________________

  • 8 360 is 100 meer as ____________________________________________

2.3 3 526 is 10 meer as _____________________________________________

2.4 9 279 is 100 minder as___________________________________________

Let op: “minder as” beteken nou “tel op” om die antwoord te kry, en “meer as” beteken “trek af” om die antwoord te bereken!

Vergelyking en Rangskikking

Onthou jy nog?

>beteken "groter as"<beteken "kleiner as" = beteken “is gelyk aan/ewe groot”

3. Ons kan van die Wiskundige simbole<;>en = gebruik maak wanneer ons antwoorde met mekaar vergelyk. Dit is belangrik dat jy die antwoorde korrek sal bereken, anders is die simbool verkeerd! Bereken nou die antwoord waar nodig, vergelyk die antwoord links van die  met dié regs van die  en vul dan in:<;>of =:

3.1 (5 × 6) + 9 * 41

3.2 8 921 * 9 821

3.3 2 356 * 2 000 + 500 + 30 + 6

3.4 4 000 + 200 + 50 + 7 * 4 275

RET MET DIE SAKREKENAAR!

Werk saam met ’n maat. Julle benodig een sakrekenaar.

  • Speler A sleutel enige 4-syfer getal op die sakrekenaar in, bv. 4 986.
  • Speler B "skiet" nou enige van die syfers af deur van aftrekking gebruik te maak, bv. 4 986 - 80 = 4 906.
  • Maak nou beurte om die syfers af te "skiet". Die wenner is die speler wat 0 op die vertoonskerm kry.

ASSESSEER JOUSELF VOORDAT JY VOORTGAAN!

Voltooi die volgende deur die toepaslike blokkie te merk:

Glad nie Redelik goed Goed Uit-stekend
  • Ek kan die patrone in getalrye sien en die getalpatroon voltooi (LU 2.1)
  • Ek kan getalle van groot na klein en andersom rangskik (LU 1.3)
  • Ek kan verwantskapstekens (<;>; =) korrek invul (LU 1.3)

10

K om ons kyk hoe vorder jy!

  • Kan jy die volgende vrae korrek beantwoord?

1. Hoeveel honderde is daar in 4 600?__________________________________

2. Hoeveel duisende is daar in 26 000? _________________________________

3. Omkring al die onewe getalle in die volgende:

14 ; 39 ; 128 ; 337 ; 4 000

4. Wat is die waarde van die 5 in 5 713?_________________________________

5. Watter getal word deur die volgende diagram voorgestel?

6. Omkring die grootste getal:

4 040 ; 4 404 ; 4 440 ; 4 004

7. Watter getal is 100 meer as 7 639?_______________________________

8. Vul in>;<of = :

40 + 200 + 3 000 + 6 ____________________ 3 246

9. Voltooi die patroon:

41 ; 32 ; 23 __________________ ; __________________

10. Voltooi:

2 386 = (2 × _________) + (3 × 100) + (_________ × 10) + (6 × 1)

Assessering

Leeruitkomste 1: Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer.

Assesseringstandaard 1.3: Dit is duidelik wanneer die leerder getalle herken en voorstel sodat dit beskryf en vergelyk kan word:

1.3.1 heelgetalle tot minstens 6-syfergetalle;

1.3.6 veelvoude van enkelsyfergetalle tot minstens 100;

1.3.7 faktore van minstens enige 2-syferheelgetal.

Assesseringstandaard 1.8: Dit is duidelik wanneer die leerder skat en bereken deur geskikte bewerkings vir die oplossing van probleme te gebruik:

1.8.1 afronding tot die naaste 5, 10, 100 of 1 000;

1.8.2 optel en aftrek van heelgetalle met minstens 5 syfers.

Questions & Answers

who was the first nanotechnologist
Lizzy Reply
k
Veysel
technologist's thinker father is Richard Feynman but the literature first user scientist Nario Tagunichi.
Veysel
Norio Taniguchi
puvananathan
Interesting
Andr
I need help
Richard
anyone have book of Abdel Salam Hamdy Makhlouf book in pdf Fundamentals of Nanoparticles: Classifications, Synthesis
Naeem Reply
what happen with The nano material on The deep space.?
pedro Reply
It could change the whole space science.
puvananathan
the characteristics of nano materials can be studied by solving which equation?
sibaram Reply
plz answer fast
sibaram
synthesis of nano materials by chemical reaction taking place in aqueous solvents under high temperature and pressure is call?
sibaram
hydrothermal synthesis
ISHFAQ
how can chip be made from sand
Eke Reply
is this allso about nanoscale material
Almas
are nano particles real
Missy Reply
yeah
Joseph
Hello, if I study Physics teacher in bachelor, can I study Nanotechnology in master?
Lale Reply
no can't
Lohitha
where is the latest information on a no technology how can I find it
William
currently
William
where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
has a lot of application modern world
Kamaluddeen
yes
narayan
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
ya I also want to know the raman spectra
Bhagvanji
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
STM - Scanning Tunneling Microscope.
puvananathan
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Wiskunde graad 5. OpenStax CNX. Sep 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10993/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask